Nguồn gốc quẻ Quan Âm
Người xưa thường có câu, “Mưu sự tại nhân hành sự tại thiên”. Càn khôn vô kỳ, trời đất biến hóa kỳ diệu, đôi khi cơ quan tính tẫn nhưng chỉ vì một vài chuyện không may tự nhiên mà hết thảy đổ xuống sông xuống bể, người tính không bằng trời tính. Bởi vậy, lo sợ điều chưa biết, người xưa đã nghĩ ra tôn thần thánh mà có tục rút quẻ, mượn sức trời cùng thần phật pháp thuật, bặc tính tương lai, lựa chọn con đường thích hợp nhất cho mình. Boi Quan Am, quẻ Quan Âm ra đời vì lý do như vậy, người xưa làm việc đại sự gì cũng thích tính một quẻ thuận đường, kéo dài tới ngày nay có hỏi trăm điều, gia sự, vận hạn, tài lộc, sự nghiệp, công danh, cưới hỏi, làm nhà, xuất hành…

Kết quả hình ảnh cho gieo quẻ quan âm

Rút quẻ là tục truyền từ Trung Hoa phong kiến sang các nước bên cạnh trong đó có Việt Nam. Quẻ cũng có rất nhiều loại, tùy theo nơi đền miếu thờ thánh thần mà có từng loại khác nhau, trong đó truyền vào Việt Nam thì gieo quẻ Quan Âm là loại phát triển nhất cũng bị xem là linh nghiệm nhất. Truyền thuyết kể, khi xưa đức Huyền Trang đi sang tây trúc lấy kinh, đi tới núi Bồ Đà gặp được Quan Âm, Quan Âm bảo Huyền Trang rằng đường đi gian nan nhiều quỷ quái, ban cho 32 quẻ tối linh để ông bảo vệ mình. Đây chính là quẻ Quan Âm. Còn có tích nói, Huyền Trang trước khi đi rút một quẻ bói được ‘Ngộ dữ hóa lành, Ngũ Hành ân nghĩa’, Huyền Trang ở núi Ngũ Hành gặp được đồ đệ Tôn Ngộ Không, đây chẳng ứng linh sao?

Quẻ Quan Âm cần thắp hương trúc đào mà bói, mang tâm thành kính lạy tạ Quán Thế Âm, chiếm quẻ trước cần tắm gội sạch sẽ khăn áo chỉnh tề, đốt nhang quỳ xá và niệm the

Lòng thành đệ tử chiếm linh xăm

Cúi lạy Viên-Thông Quán-Thế-Âm

Bồ Tát từ bi liền cảm ứng

Chỉ tường hung kiết, độ trầm luân.

Xin quẻ có hai loại, một loại là trực tiếp xóc quẻ ống tre, một loại là gieo đồng âm dương. Xóc quẻ ống tre là loại quẻ làm bằng tre hoặc gỗ, bên trên có khắc chữ hoặc viết mực đen, là câu từ dài chừng mười chữ hoặc trên dưới, thường viết bằng chữ hán, cũng có thể là chữ quốc ngữ thể thư pháp. Những câu chữ này phi thường khó hiểu, sử dụng nhiều phật pháp điển tích cùng nho gia điển cố, muốn lý giải cần tìm người chuyên môn, bản thân không thể tự lý giải. Một loại khác gieo đồng âm dương là loại sử dụng đồng tiền xu cổ gieo tiền và đoán quẻ theo phép Mai Hoa dịch sổ cùng kinh Dịch, càng phức tạp hơn. Quẻ Quan Âm thường là loại rút quẻ ống tre, ở những ngôi đền chùa thờ Quan Âm có nơi rút quẻ thiện nam tín nữ chỉ cần đem quẻ rút được cho người bàn giải là có thể biết được quẻ nói gì, không cần tự mình tìm hiểu thêm.

Xem thêm xin xam quan am, bói Kiều

Liên hệ: http://vansu.net
Hoặc mail: lienhe@vansu.net
Địa chỉ: Cao Lỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại: 01653529856
Mxh: https://ask.fm/vansunet