Trong thời buổi dịch bệnh như ngày này, đi ra đường mua thực phẩm, thức ăn cũng là khó khăn rồi chứ còn chưa nói đến các dịch vụ khác đặc biệt là dịch vụ cắt tóc. Nếu như dịch bệnh cứ kéo dài như vậy trong vòng 1 năm thì chắc chắn mái tóc của bạn sẽ rất dài đó nên các bạn phải học cách để tự cắt tóc...