Điều này cho thấy một cá nhân ít có khả năng hình thành thuyên tắc và do đó đối phó với một cơn đột quỵ hoặc đau tim do hậu quả của thuyên tắc. Điều này có thể làm tăng khả năng một người chắc chắn sẽ bị đột quỵ hoặc bệnh tim mạch như là kết quả của thuyên tắc. Một trong những dấu hiệu của một bệnh ...